In onze privacy policy hebben wij vastgelegd wat wij wel en niet met persoonlijke gegevens doen. De Afdeling Dierplagen / dierplagenshop.nl en lijmvalshop.nl heeft de werkwijze rondom de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Inhoudsopgave

1. InIeiding
2. Over Dierplagenshop
3. Persoonsgegevens en gegevensverwerking
a. Identiteitsgegevens
b. Betalingsgegevens
c. Verkeersgegevens algemeen
d. Cookies
4. Doelen en gegevensverwerking
5. Doorlinken via Dierplagenshop.nl
6. Verstrekking gegevens
7. Rechten bezoekers en klanten
8. Beveiliging
9. Tot slot

1) Inleiding privacy policy
Wanneer je Dierplagenshop.nl bezoekt en/of een bestelling plaatst, verzamelt Dierplagenshop diverse gegevens van je. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je welke gegevens wij verzamelen en waarvoor. Je leest ook hoe wij deze gegevens verzamelen, wat je rechten zijn en hoe je deze rechten kunt uitoefenen. Dierplagenshop respecteert jouw privacy. We behandelen daarom al je persoonsgegevens vertrouwelijk.

Uitleg van de begrippen:
- Bezoeker: iemand die Dierplagenshop.nl bezoekt. Diegene is niet meteen ook een klant, je hoeft dus niet iets te kopen op Dierplagenshop.nl om bezoeker te zijn.
- Klant: bezoeker van Dierplagenshop.nl die ook een bestelling bij ons plaatst (iets koopt) en daarvoor zijn / haar gegevens aan ons doorgeeft.
- Persoonsgegevens: elk gegeven dat een individu / een persoon betreft dat terug te leiden is naar die specifieke individu / persoon.
- Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens, zoals: het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
- Verantwoordelijke: een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.
- Bewerker: een persoon of organisatie die de persoonsgegevens daadwerkelijk ver- of bewerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

2) Over Dierplagenshop
Dierplagenshop is een webshop met produckten voor de ongedierte bestrijding, plaagdierpreventie en het weren van ongedierte. Uiteraard vind je op Dierplagenshop.nl ook informatie over Dierplagenshop en zaken die Dierplagenshop aangaan. Hieronder vind je de contactgegevens van Dierplagenshop:

Contactgegevens Dierplagenshop
E-mailadres: info@Dierplagenshop.nl 
Telefoonnummer: 020-8895901 (lokaal tarief)

Bereikbaarheid Dierplagenshop
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00 uur
Op zon- en feestdagen is de Dierplagenshop gesloten.

Bedrijfsgegevens
Naam: Dierplagenshop .
Correspondentie adres:
Afdeling Dierplagen | Dierplagenshop.nl | Lijmvalshop.nl
Constantijn Huygenslaan 11
1422 HD Uithoorn

Bezoek, magazijn en afleveradres:
Heemraadschapslaan 102-H
1181 VC  Amstelveen
 
E-mailadres: info@dierplagenshop.nl
KvK-nummer: 52730115
Btw-identificatienummer: NL195461058B02

3) Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Dierplagenshop verwerkt verschillende soorten gegevens:

a. Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens die je invult tijdens het bestel- of registratieproces:

Aanhef
Voornaam
Initialen
Achternaam
Adres
Huisnummer + toevoeging (optioneel)
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Land
Bedrijfsnaam (optioneel)
Geboortedatum (optioneel)
De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en om ervoor te zorgen dat we het pakketje zo snel mogelijk bij je kunnen bezorgen. Je e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn, bijvoorbeeld wanneer er iets is met je pakketje. Het e-mailadres dat je hier invult, gebruiken we niet voor het verzenden van commerciële e-mails, tenzij je aangeeft dat je commerciële informatie van ons per e-mail wilt ontvangen. Als je hiervoor kiest, ontvang je regelmatig per e-mail onze nieuwsbrief met interessante acties en aanbiedingen. Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief? Dit kan altijd via een link in de nieuwsbrief. Of via het formulier op de website. Jouw persoonsgegevens zullen we nooit verstrekken aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden van deze derden, zonder dat jij daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. De bestelgegevens bewaren we minimaal 7 jaar, vanwege belastingtechnische verplichtingen.

b. Betalingsgegevens
Voor de financiële afhandeling van je bestelling, vragen we je om je betaalgegevens. Deze financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Mollie, een organisatie die voor vele webshops het betalingsverkeer verzorgt.
- Voor betaling via Mollie Payment zijn je naam en betaalgegevens nodig. Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van je eigen bank.

Billink: Wanneer je wilt betalen op rekening (nadat je je bestelling hebt ontvangen) toetst en registreert Billink B.V.,gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 24474894 je gegevens om te zien of je in aanmerking komt voor betaling achteraf. Dierplagenshop is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de controle. Afhandeling van de betaling (incasso) geschiedt via Billink. Bij vragen kunt u contact opnemen via www.Billink.nl of 010-41 414 73

PayPal, Mollie, tikkie, Izettle

Onze Payment processors zijn: PayPal, Mollie, tikkie, Izettle, hierna te noemen PROCESSOR Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van onze PROCCESOR. Zij verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. De PROCESSOR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De PROCESSOR behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. De PROCESSOR deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van de PROCESSOR waarvoor zij derden inschakelen. De PROCESSOR bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Bij het registeren van betalingsgegevens noteren we alleen je betaalwijze. Je betalingsgegevens worden alleen geregistreerd voor mogelijke terugbetaling bij retouren.

c. Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kun je denken aan het plaatsen van cookies terwijl je onze website bezoekt. We bekijken op deze manier hoe jij als bezoeker je weg vindt, welke pagina’s je bezoekt en welke artikelen je bekijkt of bestelt. Dankzij deze gegevens kunnen we de functionaliteit en inhoud van Dierplagenshop.nl verbeteren. Bovendien kunnen we je met deze gegevens op de hoogte brengen van persoonlijke en dus relevantere aanbiedingen en acties.

d. Cookies
Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. (bron: www.consumentenbond.nl)

Waar gebruikt Dierplagenshop.nl cookies voor?
Uitgebreide informatie over wat de verschillende soorten cookies inhouden vind je in de aparte sectie over cookies onderaan dit Privacy Statement.

Afmelden cookies
De Consumentenbond heeft een handig stappenplan waarin te lezen is hoe je cookies kunt weigeren in verschillende browsers.

4) Doelen en gegevensverwerking
In deze paragraaf geven we aan voor welk(e) doel(en) Dierplagenshop.nl je gegevens verzamelt. Dierplagenshop.nl heeft de volgende specifieke doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens: Identiteits-, bezorg- en betalingsgegevens verwerkt Dierplagenshop voor administratieve, analytische en communicatieve doeleinden zoals:

het verwerken van je aankoop (administratief);
de betaling van je aankoop (administratief);
de bezorging van je aankoop op het door jou aangegeven afleveradres (administratief);
de verwerking van je retourzending (administratief);
het leveren van diensten waar jij specifiek om hebt gevraagd (administratief);
diverse onderzoeken naar type kopers op Dierplagenshop.nl (analytisch);
om je (gepersonaliseerde) informatie, aanbiedingen en acties te kunnen communiceren (communicatief).
je kunnen servicen door via een eigen account je order status en (bestel)gegevens terug te kunnen lezen
Verkeersgegevens verwerken we voor communicatieve en analytische doeleinden, zoals:

het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van Dierplagenshop.nl (communicatief);
om je (gepersonaliseerde) informatie, aanbiedingen en acties te kunnen communiceren (communicatief);
diverse onderzoeken naar type kopers op Dierplagenshop.nl (analytisch).
5) Doorlinken via Dierplagenshop.nl
Dierplagenshop.nl kan advertenties of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Dierplagenshop vallen. Dierplagenshop is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende websites. Het opnemen van koppelingen naar andere sites betekent ook niet dat Dierplagenshop goedkeuring geeft aan de inhoud van deze websites.

6) Verstrekking van gegevens
Dierplagenshop verstrekt je gegevens aan een beperkte kring van derden. Zij verwerken de gegevens in opdracht van Dierplagenshop:

Webwinkelsoftware
CCVshop: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
MyParcel, PostNL en het distributiecentrum: voor de verzending van je pakket.
Billink: in het geval van betalen op rekening wordt aan de hand van de door jou verstrekte gegevens een gegevenscheck gedaan voor de opvolging en het incasseren van openstaande vorderingen.

Communicatie partners: voor het kunnen communiceren van persoonlijke aanbiedingen en acties via digitale en niet digitale communicatie kanalen.
Database marketing partners: voor het beheren van de database en het uitvoeren van de analyses als genoemd onder 4.

Dierplagenshop verstrekt in andere gevallen je gegevens NIET aan derden, uitgezonderd voor zover wet- en regelgeving hier ons toe verplichten of indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je gegevens worden alleen gebruikt voor de doelen zoals die in deze privacy policy zijn omschreven.

7) Rechten van onze bezoekers en klanten
Als bezoeker of klant van Dierplagenshop.nl heb je recht om contact met ons op te nemen met verzoek om je mede te delen of wij je gegevens verwerken. Onder 2. vind je onze contactgegevens. Wij kunnen het volgende schriftelijk aanleveren:

welke gegevens wij verwerken;
voor welke doeleinden wij deze verwerken;
waar deze gegevens vandaan komen;
aan wie wij de gegevens verstrekken;
voor welke doeleinden dit gebeurt.
Je hebt ook het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als:

de gegevens feitelijk onjuist zijn;
voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn;
in strijd met de wet worden verwerkt.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van Dierplagenshop dan kun je je afmelden via de link in de nieuwsbrief.

8) Beveiliging
Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Dierplagenshop.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals maatregelen tegen:

ongeoorloofde toegang;
ongeoorloofd gebruik;
ongeoorloofde wijziging;
onrechtmatige en onbedoelde vernietiging;
onbedoeld verlies.
De online betaalmogelijkheden en je persoonlijke pagina (account) zijn uiteraard beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL (Secure Sockets Layer). Dit betekent dat je gegevens beveiligd, ‘versleuteld’, worden verzonden. Op deze manier is het onmogelijk voor derden om je (creditcard)gegevens in te zien. Je kunt zien dat een verbinding beveiligd is door de ‘s’ in ‘https://’ voor het internetadres, en een slotje in de adresbalk. Als je op het slotje klikt, zie je meer informatie over het certificaat dat is uitgegeven door een onafhankelijke instelling die de betrouwbaarheid garandeert.

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, ook de verantwoordelijke zelf en degenen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennisnemen. Uitgezonderd wanneer zij door wet- of regelgeving verplicht zijn om mededelingen te doen.

9) Tot slot
Heb je na het lezen van deze privacy policy nog vragen over de bescherming van je gegevens tijdens het bezoeken van Dierplagenshop.nl? Neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Dierplagenshop kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld: technologie, wetgeving, verwerking of verstrekking. Wijzigingen maken wij via de privacy policy bekend.

Additionele informatie over Cookies
Zoals eerder aangegeven maakt Dierplagenshop.nl gebruik van verschillende soorten cookies. In deze sectie vind je nadere toelichting over wat de verschillende soorten cookies precies inhouden en hoe je cookies kunt verwijderen.

Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je Dierplagenshop.nl bezoekt. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om informatie of advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Tracking cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Verwijderen van cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, zoals Adwords en Adsense, zodat (onze) Google advertenties gepersonaliseerd kunnen worden.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door bijv. Twitter, Facebook, Google+ opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan de Afdeling Dierplagen / Dierplagenshop.nl / Lijmvalshop.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Meer informatie over cookies
Op de volgende website kun je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond:
Cookies en privacy
Wat zijn cookies?
Cookies verwijderen of weigeren

Om jou een goede ervaring op onze website te geven, maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Hierdoor kunnen wij zien hoe je onze website gebruikt en met deze gegevens maken wij onze website beter en gebruiksvriendelijker. Wij houden niet van Bugs!
Accepteer geselecteerde cookies
Als je onze webshop/site gebruikt, krijg je van ons cookies klik hier voor meer info