Scomrid 100 SL 5 liter

Scomrid 100 SL 5 liter Bestrijding van houtaantastende schimmels
Scomrid 100 SL 5 liter
Scomrid 100 SL 1 liter, Bestrijding van houtaantastende schimmels op oppervlakken die niet van hout zijn, is enkel toegestaan indien noodzakelijk om aantasting van het naastliggende hout te voorkomen.

Levertijd:

2-5 werkdagen

€ 159,95 *
€ 154,90 *
Prijs per stuk
Aantal: 
Bestellen
 

Scomrid 100 SL 5 liter

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als houtverduurzamingsmiddel:

1. voor het preventief behandelen van hout binnen- en buitenshuis (gebruiksklasse 2 en 3) tegen schimmels (houtrot, houtverkleurendeen blauwschimmels), met uitzondering van hout dat in permanent contact zal komen met grond en/of water

2. voor het preventief behandelen van pas geveld hout tegen aantasting door blauwschimmels en andere houtverkleurende schimmels

3. voor het behandelen van binnenmuren tegen echte huiszwam (Serpula lacrymans).

Hierbij moeten de retenties zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing worden aangehouden. Bestrijding van houtaantastende schimmels op oppervlakken die niet van hout zijn, is enkel toegestaan indien noodzakelijk om aantasting van het naastliggende hout te voorkomen. Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater. Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een vloeistofdichte vloer. Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten, dienen te worden hergebruikt of verwijderd als chemisch afval.Hout behandeld met dit product mag niet worden toegepast over of vlakbij water. Het ter plaatse aanbrengen van het product met borstel of spuit in de buurt van waterlopen mag niet gebeuren op plaatsen waar niet vermeden kan worden dat het product in het aquatische milieu kan terechtkomen. Elke bodem in de buurt van een te behandelen voorwerp moet mechanisch beschermd worden tijdens de duur van de behandeling (bijv. met behulp van een dekzeil of plastic doek).

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing
1. De concentratie van de te gebruiken oplossing is afhankelijk van houtsoort, houtafmeting, toepassingstechniek en bestemming. De retentie is alleen afhankelijk van de toepassing.

1B. Professionele toepassing:
Voor professionele toepassing door bestrijking, manuele bespuiting of dompeling gelden de volgende toepassingsgegevens:
Bij gebruik ter bescherming tegen houtverkleurende schimmels en bij gebruik ter bescherming tegen houtaantastende schimmels voor gebruiksklasse 3 mag SCOMRID 100 SL alleen toegepast worden met een topcoat.

 

Gebruik

Toepassingstechniek

Concentratie (van product)

Retentie

Bescherming tegen houtverkleurende schimmels

Bestrijken
Bespuiten
Dompelen
Bestrijken

Afhankelijk van de omstandigheden met een maximum concentratie van 10%10% verdund product: 135 g/m2 (= 135 ml/m2)Bescherming tegen houtaantastende schimmels

Bestrijken
Bespuiten
Dompelen

Afhankelijk van de omstandigheden met een maximum concentratie van 10%10% verdund product: 87,2 g/m2 (= 86,95 ml/m2)

2. Tijdelijke bescherming van pas geveld hout
Ter voorkoming van blauwschimmelgroei het hout zo spoedig mogelijk na het zagen behandelen met een SCOMRID 100 SL oplossing. Zie voor de retentie de volgende tabel.

 

Gebruik

Toepassingstechniek

Concentratie (van product)

Retentie

Tijdelijke bescherming van pas geveld hout


Bespuiten
Dompelen
Bestrijken

Afhankelijk van de omstandigheden met een maximum concentratie van 2%2% verdund product: 190 g/m2 (= 190ml/m2)


3. Behandelen van metselwerk tegen echte huiszwam (Serpula lacrimans) ter voorkoming van besmetting van aangrenzend hout
Ter voorkoming van huiszwamgroei op aangrenzend hout metselwerk binnenshuis behandelen met een SCOMRID 100 SL  oplossing. Zie voor de retentie de volgende tabel.

 

Gebruik

Toepassingstechniek

Concentratie (van product)

Retentie

Bescherming van hout binnenshuis tegen Serpula lacrimans door behandeling van metselwerk

Injectie
Bespuiten
Bestrijken

Afhankelijk van de omstandigheden met een maximum concentratie van 14%14% verdund product: 535.7 g /m2 (=555,55 ml/m2)