Collectie: Aalscholvers

Aalscholvers weren en verjagen

Hoewel aalscholvers in het algemeen nuttige vogels zijn die helpen bij het beheersen van de vispopulatie in het wild, kunnen ze in sommige gevallen overlast veroorzaken, vooral wanneer ze in grote aantallen voorkomen in de buurt van visvijvers, commerciële viskwekerijen of waterpartijen in de buurt van woningen.

De overlast kan bestaan uit het leegvissen van visvijvers, het veroorzaken van schade aan de vijvers en omliggende gebouwen en structuren, en het verspreiden van ziekten en parasieten die schadelijk kunnen zijn voor de lokale fauna.

Om overlast door aalscholvers te voorkomen, kunnen er verschillende maatregelen worden genomen, zoals het plaatsen van netten over visvijvers om de aalscholvers te weren, het gebruik van reflecterende materialen om de vogels af te schrikken, of het gebruik van akoestische en visuele afschrikmiddelen.

Het is belangrijk om bij het beheersen van aalscholvers rekening te houden met de beschermde status van deze vogels en om maatregelen te nemen die de vogels niet schaden of doden.

FAQ

Informatie over ..