Welke producten zijn uitgesloten van retourrecht!

Artikel 10.1 Uitsluiting van het Herroepingsrecht voor Specifieke Producten

De consument erkent en stemt ermee in dat het herroepingsrecht uitgesloten is voor de volgende producten:


a. Lijmvallen voor ongediertebestrijding;
b. TL-buizen bestemd voor gebruik in vliegenlampen;
c. Biociden bedoeld voor ongediertebestrijding;
d. Lokazen bedoeld voor ongediertebestrijding.

De uitsluiting van het herroepingsrecht voor de bovengenoemde producten is gebaseerd op de volgende gronden:
a. Deze producten zijn van persoonlijke of hygiënische aard en zijn om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden indien de verzegeling na levering is verbroken;
b. Deze producten kunnen na opening en/of gebruik hun werking verliezen of aanzienlijk verminderen, waardoor ze niet geschikt zijn voor retournering;
c. In het geval van biociden en lokazen kan terugzending risico's voor de gezondheid en veiligheid met zich meebrengen.

Indien een overeenkomst betrekking heeft op zowel producten waarvoor het herroepingsrecht niet is uitgesloten als producten waarvoor het herroepingsrecht wel geldt, dan blijft het herroepingsrecht onverminderd van kracht voor die laatste categorie.

 

Lees hier de volledige algemene voorwaarden [Link naar algemene voorwaarden]

Terug naar blog