Soorten ratten

Bruine rat (Rattus norvegicus): Dit is de meest voorkomende rat in Nederland en komt voor in stedelijke en landelijke gebieden. De bruine rat is te herkennen aan zijn bruine kleur, spitse snuit en dikke staart.

Lees hier meer over de Bruine Rat


Zwarte rat (Rattus rattus): Deze rat komt minder vaak voor in Nederland dan de bruine rat en wordt vooral gezien in havengebieden en oude gebouwen. De zwarte rat is te herkennen aan zijn slanke lichaam, spitse snuit en lange staart. 

Lees hier meer over de Zwarte Rat


Woelrat (Arvicola amphibius): Dit is een wat kleinere rat die vooral voorkomt in waterrijke gebieden, zoals moerassen en oevers van sloten en kanalen. De woelrat is te herkennen aan zijn dikkere en kortere staart.

Lees hier meer over de Woelrat

Muskusrat (Ondatra zibethicus): Dit is een grote rat die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt en in Nederland werd geïntroduceerd voor de bontindustrie. De muskusrat komt vooral voor in waterrijke gebieden en kan schade aanrichten aan oevers en dijken.

Lees hier meer over de Muskusrat