Collectie: Voerkisten

Onze voerkisten en lokaasdepots voor zijn voor ratten en muizengif, rattenklemvallen en muizenklemvallen. 

Het gebruik een lokaas depot zorgt er voordat niet doeldieren niet in de val kunnen komen.